Bashkëpunëtorët

AUTO DRIVER

Bashkëpunëtorët

Jemi në dispozicionin tuaj për të ndryshuar udhëtimet tuaja. Neve nuk do arrinim asgjë, pa bashkëpunimin tuaj, nga detajet më të vogla deri te aparatet tona më të rënda, nga të gjithë këta njerëz që na siguruan shërbimet e tyre… të partnerëve tanë.

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.