ÇERTIFIKIMET

ÇERTIFIKIMET

ISO 9001:2015

I.KTEO ndërmerr kontrollin e Mjeteve të pasagjerëve për përdorim vetjak, të Mjeteve të pasagjerëve për përdorim publik. (taksi), të Mjeteve Autoshkolle, të Mjeteve dyrrotëshe, të Mjeteve dyrrotëshe Autoshkolle, Ambulanca, Karavanë motorikë, Kamionë për përdorim vetjak me peshë bruto 3.5 tonë, Kamionë të peshës brutto ≥ 3.5 tonë, Kamionë Autoshkolle, Autobuzë, Autobuzë Autoshkolle, Autobuzë modularë - me dy kate, me Rimorkio, Gjysmë-rimorkio, Automjete të kombinuara, Automjete pa numra regjistrimi, Trena të vegjël turistikë.

 

ÇERTIFIKIMI ISO/IEC 27001:2013

Rreziku gjithnjë në rritje i kërcënimeve kibernetike ndaj sigurisë, aksesit dhe shkeljes së privatësisë dhe pirateria krijojnë probleme dhe shqetësime ekzistenciale në botën moderne të biznesit, që funksionon nën zhvillimet teknologjike ekzistuese të internetit.

Standardi ndërkombëtar ISO/IEC 27001:2013 dëshmon angazhimin tonë , si AUTODRIVER , I. KTEO Epirus SA , në premisat tonë në Janinë për  

  • mbrojtjen e interesave të Shoqërisë dhe anëtarëve të saj tregtarë (punonjës, ortakë, bashkëpunëtorë, etj.)
  • përmbushjen e kërkesave rregullatore dhe legjislative (Rregulli i mbrojtjes së të dhënave personale)
  • reagimin të menjëhershëm ndaj çështjeve dhe incidenteve të sigurisë së informacionit,
  • zbatimin e politikave që sigurojnë integritetin , konfidencialitetin dhe disponueshmëria e informacion .

 

Të dhënat e klientëve tanë janë të mbrojtura.

Fusnotim : ISO/IEC 27001 me 114 pika kontrolli dhe specifikimet e kërkesave të menaxhimit të sistemit, mbulon fushat e mëposhtme:

politikat e sigurisë së informacionit, organizimi i sigurisë së informacionit (rolet, përgjegjësitë), informacioni dhe trajnimi i stafit, menaxhimi i infrastrukturës së TI-së (PC, serverët, etj.), qasja fizike dhe logjike, politikat e kriptimit, siguria fizike dhe mjediset e sigurisë, siguria e sistemit të TI-së, zhvillimi i sistemeve dhe mirëmbajtjen, sigurinë e komunikimeve, marrëdhëniet me shitësit, menaxhimin e incidenteve të sigurisë, menaxhimin e vazhdimësisë së biznesit, mirëkuptimin dhe pajtueshmërinë rregullatore dhe ligjore.

SHIKO GJITHASHTU

PROFILI

PROFILI

GRUPI JONË

GRUPI JONË

BASHKËPUNËTORËT

BASHKËPUNËTORËT

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.