Grupi jonë

AUTODRIVER

Grupi jonë

Në Artë dhe në Janinë po ju presin me një buzëqeshje për të "lëvizur tokën dhe qiellin", për shërbimin tuaj...

Filialli në Artë

Manifavas Stefanos

Menaxher Inspektor të Automjeteve - Arta

Lioukas Chris

Inspektor Automjetesh - Arta

Manos Dimitrios

Inspektor Automjetesh - Arta

Vasilakis Peter

Inspektor Automjetesh - Arta

Pappas Nikolas

Inspektor Automjetesh - Arta

Diamantis Nikolas

Inspektor Automjetesh - Arta

Kravvaris Bill

Inspektor Automjetesh - Arta

Tzouvaras Stefanos

Inspektor Automjetesh - Arta

Karagianni Maria

Mbështetje Sekratarie - Arta

Kafkia Evangelia

Mbështetje Sekratarie - Arta

Bika Georgia

Mbështetje Sekratarie - Arta

Prouva Despina

Mbështetje Sekratarie - Arta

Filialli në Janinë

Liondos Panagiotis

Menaxher Inspektor të Automjeteve – Janinë

Karabinas Chris

Inspektor Automjetesh - Janinë

Giannikostas Dimitrios

Inspektor Automjetesh - Janinë

Vasileiou Michael

Inspektor Automjetesh - Janinë

Tsinavou Alexandra

Mbështetje Sekratarie – Janinë

Anagnostou Silia

Mbështetje Sekratarie – Janinë

Ferentinou Savvina

Mbështetje Sekratarie – Janinë

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.