KONTROLL I MJETEVE ME DY RROTA

SHËRBIMET

Kontroll i mjeteve me dy rrota (të gjitha kategoritë e motoçikletave mbi 50 metra kub)

 • INSPEKTIMI VIZUAL

  Krahasim i të dhënave të automjetit / Sistemi i frenimit / Sistemi i drejtimit / Timoni, boshti i drejtimit të timonit dhe timoni i drejtimit të motorit/ Dritat e gjata dhe dritat e shkurtra/ Dritat të pozicionit para dhe mbrapa/ Dritat e shkurtra / Dritat e frenimit / Dritat e sinjalit për ndryshim drejtimi / Dritat e sinjalit të alarmit/ Dritat e ndriçimit të targës / Reflektorët, sinjalizim për dukshmërinë dhe sinjalizim për mosdukshmërinë nga mbrapa / Llambat e posaçme e të domosdoshme për pajisjet e ndriçimit / Akset / Rrotat dhe Gomat / Sistemi i Amortizimit / Shasia dhe aksesorët e shasisë / Aksesorë të tjerë

 • INSPEKTIMI I SISTEMIT TE FRENIMIT

  Prova kryhet me njehsorin e frenimit dhe kontrollon performancën e përgjithshme të sistemit të frenimit dhe variancën e forcave të frenimit gjatë rrotullimit të plotë të rrotave (ovaliteti).

 • INSPEKTIMI I DRITAVE

  Duke përdorur fotometrin, përcaktohet nëse shenjëstrimi i dritave dhe intensiteti i rrezes të dritave të gjata dhe të shkurtra janë brenda kufijve të përcaktuar.

 • INSPEKTIMI I NIVELIT TË GAZRAVE TË SHKARKUARA

  Përmes analizuesit të gazrave të shkarkuara kontrollohet nëse shkarkimet e gazrave të automjeteve me benzinë ose me gaz tejkalojnë nivelet e specifikuara nga fabrika. Ndotësit e matur nga analizuesi i gazrave të shkarkimit janë: monoksidi i karbonit (CO) dhe hidrokarburet (HC).

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.