Bashkëpunëtorët

Bashkëpunëtorët

VENETO PRINT SHPK

VENETO PRINT SHPK

"Me vizionin për të përmbushur çdo nevojë printimi, me rezultatin më të mirë dhe ruajtjen e një niveli të lartë të specializimit, Kompania Veneto Print, ushtron aktivitetin e saj në Janinë dhe me "një frymë tjetër", inkuadroi nevojat e printimeve të Grupit autodriver."

Të dhënat e kontaktit

  • Adresë Zona Industriale në Janinë

    Telefoni +30 26510 85333 - 57922

    Faks +30 26510 85330 - 31

  • Faqe interneti www.venetoprint.gr

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.