ÇERTIFICATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

SHËRBIMET

Çertificatë e kontrollit të shkarkimit të gazrave (kontroll mbi nivelin e shkarkimit të gazrave)

  • Të gjitha automjetet

    kërkohet të jenë të pajisura me një Çertifikatë të Shkarkimit të Gazrave.

  • Automjetet private dhe Kamionët private

    prej një peshë bruto deri në 3.5 tonë, kërkohen të pajisen me një Çertifikatë të Kontrollit të Shkarkimit të Gazrave, pas 1 viti nga lëshimi në qarkullimin e parë të tyre. Mjetet e përdorimit publik (taksitë) dhe Mjetet me peshë bruto prej më shumë se 3.5 ton kërkohet që të pajisen me një Çertifikatë të Kontrollit të Shkarkimit të Gazrave çdo 6 muaj.

  • Në mjetet që nënshtrohen nën Kontrollin Teknik Periodik,

    i cili gjithashtu përfshin edhe inspektimin e gazrave të shkarkuara, Pasqyra e Kontrollit Teknik lëshohet në vend të Çertifikatës të Shkarkimit të Gazrave, me afat kohor të barabartë me atë që shënohet në Çertifikatën.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.