ÇERTIFICATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

SHËRBIMET

Çertificatë e kontrollit të shkarkimit të gazrave (kontroll mbi nivelin e shkarkimit të gazrave)

  • Të gjitha automjetet

    kërkohet të jenë të pajisura me një Çertifikatë të Shkarkimit të Gazrave.

  • Automjetet private dhe Kamionët private

    prej një peshë bruto deri në 3.5 tonë, kërkohen të pajisen me një Çertifikatë të Kontrollit të Shkarkimit të Gazrave, pas 1 viti nga lëshimi në qarkullimin e parë të tyre. Mjetet e përdorimit publik (taksitë) dhe Mjetet me peshë bruto prej më shumë se 3.5 ton kërkohet që të pajisen me një Çertifikatë të Kontrollit të Shkarkimit të Gazrave çdo 6 muaj.

  • Në mjetet që nënshtrohen nën Kontrollin Teknik Periodik,

    i cili gjithashtu përfshin edhe inspektimin e gazrave të shkarkuara, Pasqyra e Kontrollit Teknik lëshohet në vend të Çertifikatës të Shkarkimit të Gazrave, me afat kohor të barabartë me atë që shënohet në Çertifikatën.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.