Lajmet tona

“POLITIKAT E SIGURIMIT PREJ PRINDËRVE” 02 Oct 2020

.

 ...për sigurinë tuaj në botë... ju ofrojmë mundësinë e kthimit të lekëve, në politikën e parë të sigurisë... së dashurisë!

Kompania Ι.ΚΤΕΟ Epirus SA, AUTODRIVER, në bashkëpunim me programin e Kompanisë Evropaiki Pisti, Parent Insurance, u shtua si pjesëtar në rrjeti i kompanive  bashkëpunuese dhe përmes një karte të veçantë ju kthen 7,5% të kostos së inspektimit të automjetit tuaj. Për një frymë tjetër gjatë lëvizjeve tuaja me automjet.

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.