Lajmet tona

NGJYRA DASHURIE 24 Jun 2020

.

Një mijë ngjyra për të përshtatur momentet tuaja…

"Të gjithë së bashku ne mund ta japim ofertës kuptimin e një mënyrë jetese, jo vetëm një vizion sipërfaqësor...”

Autodriver ndihmon kauzën në Epirin, për t'u dhënë ngjyra këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre, "duke krujuar" një përrallë fëmijëve, për të qenë në gjendje të jetojnë edhe ata ëndrrën e tyre...

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.