Lajmet tona

SHOQATA E PRINDËRVE TË SHKOLLËS FILLORE NË ELEUSË 20 Mar 2020

.

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin… dhe të zbukurojnë shumë gjëra, si edhe ambientet e Shkollës Fillore në Eleousë.

Ne jemi krenarë që murret po zbukurohen dhe shkolla po rinovohet, edhe neve jemi të lumtur, si ekip, meqë kishim qënë ndihmës në këtë përpjekje.

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.