Lajmet tona

ÇFAREË DO TË NDODHI NËSE POLICIA RRUGORE MË KAPË PA KALUAR MJETIN PREJ KONTROLLIT TEKNIK? 11 Mar 2020

.

Legjislacioni kombëtar parashikon një gjobë për automjetet që udhëtojnë pa Çertifikatën e Kontrollit Teknik.

Gjoba prej Policisë Rrugore në rast automjeti i përdorimit vetiak është caktuar në 400 euro, e cila mund të kufizohet në 1/8 (50 euro) në rast se pronari i automjetit paraqet një Çertifikatë të Kontrollit Teknik të vlefshme, brenda 10 ditëve.

Gjoba prej Policisë Rrugore në rast automjeti i përdorimit publik, Kamionësh, Taksitë, Ambulancave, Autobuzave, është caktuar në 400 euro, e cila mund të kufizohet në 1/2 (200 euro) në rast se pronari i automjetit paraqet një Çertifikatë të Kontrollit Teknik të vlefshme, brenda 10 ditëve.

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.