Lajmet tona

INSPEKTOR 05 May 2020

.

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME TË POZICIONIT TË PUNËS

 • Diplomë Universiteti Teknik në Inxhinierinë Mekanike ose Diplomë ekuivalente ose të Arsimit të Mesëm, siç përcaktohet nga legjislacioni përkatës
 • Lishencë pune të Inspektorit të Kontrollit Teknik
 • Vërtetime përkatëse ose Çertifikata trajnimi shtesë, që mund të sigurohen për inspektime teknike të veçanta ose të tjera, të kryera në Kompani të Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.]
 • Leje drejtimi të klasës përkatëse, siç parashikohet në Çertifikatën e Inspektorit Teknik
 • Përdorim kompjuteri – MS OFFICE

KUALIFIKIMET E DUHURA PËR VENDIN E PUNËS

 • Njohje të mirë të gjuhës angleze
 • Njohje e një gjuhe tjetër si frëngjishtja, gjermanishtja, shqipja ose italishtja
 • Përvojë pune në një Kompani private të Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.]
 • Njohje të automjetit në kuadrin e kontrollit teknik
 • Përvojë pune në Servis makinash
 • Njohje mbi legjislacionin përkatës

AFTËSI TË DËSHIRUARA

 • Aftësia për të komunikuar- për të shpjeguar legjislacionin përkatës te klientët
 • Aftësi komunikimi
 • Aftësi organizimi
 • Aftësi negociatimi
 • Frymë bashkëpunimi
 • Lehtësi në trajtimin e situatave krize me klientë
 • Aftësi zgjidhjeje të problemeve
 • Fleksibiliteti dhe aftësi përceptimi
 • Aftësi vetëkontrolli
 • Bindje dhe vendosmëri

Interesohem për pozicionin e punës

Nëse jeni të interesuar për punën e mësipërme, ju lutemi plotësoni detajet tuaja në formën e mëposhtme. Brenda një afat kohe të shkurtër, stafi ynë do t'ju kontaktojë.

Bazuar në Ligjin e Ri Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR), Qendrat Private të Kontrollit Teknik, Autodriver Epirus SA. duhet të mbajnë pëlqimin tuaj të qartë për të mbrojtur informacionin tuaj që të komunikojnë me juve.


Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.