Lajmet tona

POZICIONI I MBESHTETJES SEKRETARIALE 05 May 2020

.

KUALIFIKIMET E DOMOSDOSHME TË VENDIT TË PUNËS

 • Μaturant i arsimit të mesëm (e domosdoshme)
 • Përdorim i rrjedhshëm të kompjuterit- MS OFFICE (e domosdoshme)
 • Aftësi të zhvilluara komunikimi
 • Leje drejtimi. (e domosdoshme)

KUALIFIKIMET E DUHURA TË VENDIT TË PUNËS

  Diplomë Universiteti Teknik në Inxhinierinë Mekanike ose Diplomë ekuivalente ose Diplomë të Arsimit të Mesëm, siç përcaktohet nga legjislacioni përkatës

 • Përvojë e mëparshme në vend pune të njëllojtë (kualifikim i preferuar)
 • Njohje të mirë të gjuhës angleze
 • Njohje e një gjuhe tjetër si frëngjishtja, gjermanishtja, shqipja ose italishtja
 • Përvojë e përgjithshme të punës në këtë pozicion në një kompani tjetër ose në Kompani të Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.]
 • Frymë bashkëpunimi
 • Kujdesje të veçantë në arkivim
 • Trajnim / Përvojë në çështje të përgjithshme të menaxhimit financiar

AFTËSI DHE KARAKTERISTIKA TË VEÇANTA

 • Fisnikëri
 • Ndershmëri
 • Aftësi përqendrimi për të zgjidhur problemet e ndryshme
 • Lehtësi në trajtimin e situatave krize me klientët
 • Aftësi organizimi
 • Fleksibiliteti dhe aftësi përceptimi
 • Aftësi vetëkontrolli
 • Bindje dhe vendosmëri

Interesohem për pozicionin e punës

Nëse jeni të interesuar për punën e mësipërme, ju lutemi plotësoni detajet tuaja në formën e mëposhtme. Brenda një afat kohe të shkurtër, stafi ynë do t'ju kontaktojë.

Bazuar në Ligjin e Ri Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR), Qendrat Private të Kontrollit Teknik, Autodriver Epirus SA. duhet të mbajnë pëlqimin tuaj të qartë për të mbrojtur informacionin tuaj që të komunikojnë me juve.


Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.