PËRGJEGJËSIA SOCIALE

PËRGJEGJËSIA SOCIALE

Bashkëpunimet

I.KTEO ndërmerr kontrollin e Mjeteve të pasagjerëve për përdorim vetjak, të Mjeteve të pasagjerëve për përdorim publik. (taksi), të Mjeteve Autoshkolle, të Mjeteve dyrrotëshe, të Mjeteve dyrrotëshe Autoshkolle, Ambulanca, Karvanë, Kamionë për përdorim vetjak me peshë bruto, 3.5 tonë, Kamionë të peshës brutto ≥ 3.5 tonë, Kamionë Autoshkolle, Autobuzë, Autobuzë Autoshkolle, Autobuzë modularë - me dyshekë, me Rimorkio, Gjysmë-rimorkio, Automjete të kombinuara, Automjete pa numra regjistrimi, Trena të vogla turistikë.

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.