ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ; 15 Mar 2020

Στην autodriver αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.

Με την Υ.Α. 19111/192(ΦΕΚ 1003Β’ 26.03.2019) του Υπουργείου Μεταφορών καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος διεξαγωγής του Τεχνικού Ελέγχου για κάθε κατηγορία οχήματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ1 (σε λεπτά της ώρας)
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 12
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΧ 20
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΔΧ 20
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΒ ≤ 3,5tn 20 (4)
ΦΟΡΤΗΓΟ > 3,5 tn 2αξονικό 30 (2)(3)(4)
ΦΟΡΤΗΓΟ 3αξονικό 35 (2)(3)(4)
ΦΟΡΤΗΓΟ 4αξονικό 40 (2)(3)(4)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ≤ 10μέτρων 35(4)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ > 10μέτρα ΠΛΗΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ 50(4)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΑΡΘΡΩΤΟ) 60(4)
ΣΥΡΜΟΣ 3αξονικός 50 (2)(3)
ΣΥΡΜΟΣ 4αξονικός 45 (2)(3)(4)
ΣΥΡΜΟΣ 4αξονικός 50 (2)(3)(4)
ΣΥΡΜΟΣ 5αξονικός 55 (2)(3)(4)
ΣΥΡΜΟΣ 6αξονικός 60 (2)(3)(4)
ΡΥΜ/ΝΟ−ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟ 2αξονικό 20 (2)(3)
ΡΥΜ/ΝΟ−ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟ 3αξονικό 35 (2)(3)

1 Οι χρόνοι αυτοί μειώνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας (5 min), στην περίπτωση που η μέτρηση των καυσαερίων διενεργείται στην πύλη εισόδου του ΚΤΕΟ.

2 Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά δέκα λεπτά της ώρας (10 min) προκειμένου για οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, τα οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος 9 της συμφωνίας ADR, προβλέπεται υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης.

3 Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας (5 min) προκειμένου για οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων επικινδύνων εμπορευμάτων, τα οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία AΤΡ, προβλέπεται υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ΑΤΡ.

4 Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας (5 min) προκειμένου για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG,CNG ή είναι διπλού καυσίμου (dual fuel).

Οχήματα με αριθμό αξόνων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων και οχήματα υπέρβαρα ή υπερδιάστατα, ελέγχονται βάσει του ελάχιστου χρόνου της κατηγορίας τους με τη δυσμενέστερη προσέγγιση (π.χ. Ρυμουλκούμενο μονοαξονικό 20min, Συρμός 7-αξονικός 60min).

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.