Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ 24 Jun 2020

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

Εκδιδόμενο Δελτίο τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) με σημειωμένες δευτερεύουσες ελλείψεις δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος να το επαναφέρει για επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ, επιβάλλει όμως την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για αποκατάστασή της και χορηγείται καταλληλότητα στο όχημα διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα με την κατηγορία του.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Εκδιδόμενο ΔΤΕ με σημειωμένες σοβαρές ελλείψεις υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος τις αποκαταστήσει και να επαναφέρει το όχημα για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας επανελέγχου αναγράφεται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώνονται επικίνδυνες ελλείψεις επιβάλλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι την αποκατάστασή τους και τον εφοδιασμό του οχήματος με νέο ΔΤΕ ύστερα από επιτυχή επανέλεγχο από ΚΤΕΟ. Δεν καθορίζεται χρόνος επανελέγχου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχημα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται επί τόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει με ασφαλή μέσα για την οδική κυκλοφορία μέχρι το συνεργείο επισκευής ή μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.