ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων (επιβατικά Ι.Χ., ταξί, εκπαιδευτικά, κλπ.)

 • ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

  Ταυτοποίηση οχήματος / Σύστημα πέδησης / Σύστημα διεύθυνσης / Ορατότητα/  Φώτα διασταύρωσης & πορείας / εμπρόσθια & οπίσθια φώτα θέσης / Φώτα πλευρικής σήμανσης / Φώτα Όγκου / Φώτα πορείας ημέρας / Φώτα πέδησης / Φωτεινοί δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης / Φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm) / Εμπρόσθια & οπίσθια Φώτα ομίχλης / Φώτα Οπισθοπορείας / Φώτα της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας / Αντανακλαστήρες / Σημάνσεις ευδιακριτότητας & οπίσθιες πινακίδες σήμανσης / Υποχρεωτικές ενδεικτικές λυχνίες για τον εξοπλισμό φωτισμού / Άξονες / Τροχοί & ελαστικά / Σύστημα ανάρτησης / Πλαίσιο & εξαρτήματα πλαισίου / Θάλαμος (καμπίνα) οδηγού & αμάξωμα / Λοιπός εξοπλισμός

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

  Η δοκιμή γίνεται σε φρενόμετρο, ώστε να καθορίζεται ο λόγος πέδησης σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα. Κατά τη δοκιμή στο φρενόμετρο ελέγχονται: Η συνολική απόδοση του συστήματος πέδησης, Οι δυνάμεις πέδησης που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό του ίδιου άξονα (μονόπλευρη πέδηση), Η διακύμανση των δυνάμεων πέδησης κατά τη διάρκεια πλήρους περιστροφής τροχού (οβαλότητα), Η απόδοση του χειροφρένου

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

  Με τον κατάλληλο εξοπλισμό (συγκλισιόμετρο/αποκλισιόμετρο), ελέγχεται η ευθυγράμμιση των διευθυντηρίων τροχών.

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ (ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ)

  Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (αμορτισερομέτρου) ελέγχεται εάν επιτυγχάνονται οι δεδομένες ελάχιστες τιμές σε κάθε αποσβεστήρα καθώς και η διαφορά μεταξύ τους κατά τον ίδιο άξονα.

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ

  Με τη χρήση φωτομέτρου προσδιορίζεται εάν η σκόπευση και η ένταση των φανών διασταύρωσης και πορείας είναι εντός των ορίων που καθορίζονται.

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

  Με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων ελέγχονται εάν οι εκπομπές καυσαερίων των βενζινοκίνητων ή υγραεριοκίνητων οχημάτων υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής. Οι ρύποι που μετρά ο αναλυτής καυσαερίων είναι το μονοξείδιο (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC) καθώς και ο συντελεστής λάμδα (λ) που δεν αποτελεί ρυπαντή σε οχήματα με προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών. Με τη χρήση αιθαλόμετρου ελέγχεται εάν η θολερότητα (K) των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει το επίπεδο που επιτρέπουν οι τιμές που καθορίζονται.

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.