ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΣΤΕ?! 02 Nov 2020

  • Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Το ΕΣΤΕ (Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου) αποτελεί μόνο ένα μέσο μακροσκοπικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα υποβλήθηκε στον κατά το νόμο έλεγχο, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν σε αυτό σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το ΕΣΤΕ δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.
  • Στο ΕΣΤΕ αναγράφεται το έτος και προσδιορίζεται ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει το όχημα να προσκομιστεί για τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. Επικολλάται, μετά το τέλος του ελέγχου, από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΚΤΕΟ ή όπου προβλέπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, κατά τρόπο ώστε ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει να προσέλθει το όχημα για τον επόμενο έλεγχο να βρίσκεται στο άνω μέρος αυτού.

Το προηγούμενο ΕΣΤΕ του οχήματος, εφ' όσον υπάρχει, αφαιρείται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ, πριν την έναρξη του ελέγχου.

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.