ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Το πρότυπο ISO/ IE 27001, προσδιορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η “Ι.ΚΤΕΟ Ηπείρου Α.Ε.”, Autodriver, συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας της πληροφορίας, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας, με την αμέριστη κι εποικοδομητική συνεργασία των εργαζόμενων και των συνεργατών μας.

“Για να νιώθετε και να είστε ασφαλείς, σε κάθε διαδικασία, όπως και σε κάθε προορισμό σας”

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) της "Ι.ΚΤΕΟ Ηπείρου ΑΕ”, Autodriver, είναι η δημιουργία βάσης για την ασφάλεια της πληροφορίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το ΣΔΑΠ της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ασφάλεια πληροφορίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΣΔΑΠ της Εταιρίας είναι:

  • Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της
  • Αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών
  • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.
  • Συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών
  • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
  • Διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών
  • Προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
  • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
  • Μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Οι αρχές του ΣΔΑΠ καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ασφάλεια πληροφορίας, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των άμεσων και έμμεσων πελατών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή, ορίστηκε ο Υπεύθυνος Τμήματος Ασφάλειας της Πληροφορίας από τη Διοίκηση, ως εκπρόσωπός της, σε θέματα Ασφάλειας της Πληροφορίας (που από εδώ και στο εξής και στο σύνολο της τεκμηρίωσης θα αναφέρεται ως ΥΣΔΑΠ).

Όλα τα τμήματα της "Ι.ΚΤΕΟ Ηπείρου ΑΕ" έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το ΣΔΑΠ μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της "Ι.ΚΤΕΟ Ηπείρου ΑΕ" να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.