ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκούσιος τεχνικός έλεγχος (προαιρετικός τεχνικός έλεγχος για την κατάσταση του οχήματος)

  • Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων στη χώρα μας διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος.
  • Εκούσιος τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται σε όχημα που είχε την υποχρέωση υποβολής σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο και δεν είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το όχημα υποβάλλεται σε πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
  • Πριν από την έναρξη του εκούσιου τεχνικού ελέγχου για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήματος  ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων.
  • Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία: Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το ΔΤΕ, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση, την αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία.
  • Συστήματα που ελέγχονται κατά τον εκούσιο έλεγχο: Οπτικές ελλείψεις, Έλεγχος Καυσαερίων, Έλεγχος Ευθυγράμμισης, Έλεγχος Ανάρτησης, Έλεγχος Συστήματος Πέδησης, Έλεγχος Φώτων
  • Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου: Εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) στο οποίο:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος, του ιδιοκτήτη του ή του νόμιμου εκπροσώπου του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις» ή «Δευτερεύουσες ελλείψεις». Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος». Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος.

Το παρόν δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ (Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου).

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.