ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 24 Jun 2020

.

Σε περίπτωση που όχημα Επιβατικό Ι.Χ. ή μοτοσικλέτα βρισκόταν σε ακινησία κατά το χρονικό διάστημα που είχε υποχρέωση να προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, απαλλάσσεται από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, εφόσον ο ιδιοκτήτης προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που έγινε άρση ακινησίας.

Για τα υπόλοιπα οχήματα, ο έλεγχος ΚΤΕΟ διενεργείται πριν την άρση ακινησίας.

Για τα οχήματα τα οποία έχουν καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη της ακινησίας, δεν έχει εφαρμογή η προθεσμία των (15) ημερών μετά την άρση ακινησίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο τα εν λόγω οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα, υπολογίζεται από την ημερομηνία που είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόμενης της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, σε περίπτωση που σε αυτό δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ημερομηνία που τελικά προσκομίζονται για έλεγχο, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που διήρκησε η ακινησία.

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.