ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 05 May 2020

Οι φορητοί πυροσβεστήρες διακρίνονται σε:

Πυροσβεστήρες Τύπου 1: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C* και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V.

Πυροσβεστήρες Τύπου 2: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C* και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V.

Πυροσβεστήρες Τύπου 3: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C* και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V.

 • Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι εσωτερικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45km/h. > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1
 • Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού) > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1
 • Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn) > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2
 • Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn) > Δυο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας σε κάθε μέρος.
 • Διώροφα λεωφορεία (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορθίων) > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1 στο άνω επίπεδο. Δυο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3 στο κάτω επίπεδο.
 • Κατηγορία Ν 1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 tn) > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1
 • Κατηγορία Ν 2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 3,5 tnκαι έως 12 tn) > Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1. Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.
 • Κατηγορία Ν3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 12 tn) > Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3. Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.
 • Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn) > Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3. Για το ρυμουλκούμενο φορτίο ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.
 • Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσεως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να διαθέτει χώρο διαμονής). > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.
 • Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό). > Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2.
 • Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ADR. > Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα, και το φορτίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

* Ανάλογα με το καιόμενο καύσιμο οι πυρκαγιές χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες, A B C D και E. 

Κατηγορία Α

Προέρχονται από την καύση στερεών υλικών (Πχ. ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσματα, διάφορα πλαστικά κ.λπ.)

Κατηγορία Β

Προέρχονται από υγρά καύσιμα ή υγροποιημένα αέρια (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, λίπη κ.α)

Κατηγορία C

Προέρχονται από αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.λπ.)

Κατηγορία D

Προέρχονται από την καύση μετάλλων νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο κ.λπ

Κατηγορία E

Προέρχονται από από καύσιμα των προηγουμένων κατηγοριών (A,B,C,D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις.

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.